Handel Materiałami Budowlanymi
Handel Materiałami Budowlanymi

Wyniki

Listy konkursowe lotów gołębi młodych 2015

Lot 1 - Oława - Lista konkursowa

Lot 2 - Proszków - Lista konkursowa

Lot 3 - Legnica - Lista konkursowa

Lot 4 - Głógów - Lista konkursowaListy konkursowe lotów gołębi starych 2015

Lot 1 - Oława- Lista konkursowa

Lot 2 - Proszków- Lista konkursowa

Lot 3 - Głogów - Lista konkursowa

Lot 4 - Świebodzin - Lista konkursowa

Lot 5 - Burg - Lista konkursowa

Lot 6 - Magdeburg- Lista konkursowa

Lot 7 - Krosno Odrzańskie- Lista konkursowa

Lot 8 - Świebordzin II - Lista konkursowa

Lot 9 - Burg 2 - Lista konkursowa

Lot 10 - Gubin - Lista konkursowa

Lot 11 - Burg III- Lista konkursowa

Lot 12 - Sulingen- Lista konkursowa

Lot 13 - Świebodzin III- Lista konkursowa

Lot 14 - Sulingen 2 - Lista konkursowa